Петте најлоши работи што им ги задаваат на практикантите

4

kafe

Фото: Pexels

Спротивно од мислењето на повеќето компании, практикантите се многу повеќе од бесплатна работа сила.

Поголемиот број компании не им плаќаат на практикантите, но барем менаџерите треба да им посветат внимание и да се потрудат да креираат значајно искуство за нив.

Пред да им понудите да волонтираат, треба да изработите програма во согласност со менаџерот кој ќе ја имплементира и ќе им помага на практикантите.

Да имате практиканти во компанијата не е лесно и најчесто менаџерите мислат дека претставуваат поголем проблем отколку корист. Секој практикант е различна личност, но без разлика во која индустрија се наоѓа го чекаат истите работни задачи. Затоа постојат стереотипи за приправничките работни задачи што менаџери им ги задаваат.

Ако сакате да формирате солидна основа за пракса, тогаш треба да избегнувате да им ги задавате овие задачи на практикантите:

Да носи кафе

Да прави копии цел ден – секој ден

Да работи прекувремено

Да им задавате работни задачи за кои што не сте ги обучиле

Да не ги пофалите за нивниот напредок