Импресум

Носител на проектот /  издавач:

ДНА Медиа ДОО, Скопје

Директор:
Влатко Кошевалиски

Главен уредник:

Александра Петровска

Деск:

Весна Ѓорѓевска

Соработници:

Атанас Димовски

Контакт:  contact@bi.mk, info@dna.mk

Маркетинг: marketing@dna.mk

* Во рубриката ставови се објавуваат текстови коишто не мора да се во согласност со уредувачката политика на Бизнис Инфо.