сабота, 14 декември, 2019
Почетна Новости Македонија

Македонија

Секој месец ќе се доделуваат 15 награди по 100.000 денари или вкупно за цело времетраење на играта 180 награди по 100.000 денари. Има и две главни премии од по 3.000.000 денари.
Прометот во индустријата во октомври оваа година, во однос на истиот период лани, е зголемен за 0,8%.
Како што посочи Христовски во презентацијата, нашиот банкарски сектор се карактеризира со висока ликвидност и солидна профитабилност.
Повеќе од 80% од аутсорсинг компаниите се со седиште во Скопје, а остатокот се во Битола, Тетово, Прилеп и Струмица.
Граѓаните кои ќе набавуваат возило по стапувањето на сила на новиот Закон, ќе имаат на располагање Калкулатор на веб страната на Царинската управа, за пресметка на данокот.
Со овој меморандум за соработка, Фондот и УСАИД меѓу другото се обврзуваат да спроведат неколку иновациски кампови во учебната 2019-2020 година.
Бројот на туристи од соседна Бугарија е зголемен за 27%, од Грција за 63%, а од Турција дури за 150%. Од европските земји имаме постојан пораст на бројот туристи од Холандија, Финска и Полска.
Просечната месечна исплатена нето плата кај нас е 390, а во Њујорк дури 4.490   евра.
Бројот на туристи во октомври оваа година, во однос на истиот период лани, е зголемен за 16,9%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 9,6%.
Двата македонски аеродрома превезоа 2.480.767 патници во периодот од јануари до ноември оваа година.
Македонија е 60-та во светски рамки со извоз на облека од 537 милиони долари.
Многу земји од регионот имаа прекумерен, но неодржлив модел на раст што дојде до израз во периодот на глобалната криза кога стапките на раст значително забавија.
Наградата е признание за позитивните практики на Цементарница Усје во унапредувањето на човековите права во самата компанија и во нејзиното деловно окружување.
Кранфилд Фаундри е компанија за производство и обработка на одлеаноци од сиво и нодуларно железо, којашто употребува исклучително само електрична енергија.
Kакви навики имаме, дали доцниме, дали уживаме во долг преговарачки процес, на што треба да внимаваат додека се со нас на средба...
Цена на еден метар квадратен во Монте Карло е околу 100.000 евра, што е 8.000% поскапо одошто еден метар квадратен за стан во центарот на Скопје – 1.232 евра.
Станува збор за инвестиција на турската компанија Лимак Холдинг на површина од околу 325.000 квадратни метри, а во вредност од над 250 милиони евра.
Околу 30% од храната произведена или увезена во Северна Македонија никогаш не се консумира, бидејќи се расипува веднаш по берењето, во текот на транспортот или како фрлена храна од големите трговски синџири и потрошувачите.
Ликвидноста на домашните деловни банки се одржуваше на релативно високо ниво, поради што тие и натаму имаа слаба потреба за задолжување на меѓубанкарскиот пазар на депозити.
Вкупно објавениот нето долг во Листата бр.12/2019 изнесува 10.039.498.849 денари, помалку за 90.217.232 денари од претходната листа.
Милионер џек пот добивката на Државна Видеолотарија донесе фантастични 1.764.482 денари.
Проектот Роса школи за родителство започна во 2018 година, кога свои Роса школи добија Поликлиниката Јане Сандански во Скопје, Општата болница во Гостивар и Клиничката болница во Битола.
Потребно е престанување со важност на примена на овој Закон, со оглед што истиот не даде позитивни законски решенија во периодот на неговото донесување и применување.
Комерцијална банка информира дека се прекинати почетните разговори и натамошното стекнување на информации.