понеделник, 30 март, 2020

Македонија

Насочени се кон олеснување на финансискиот товар на граѓаните и на фирмите коишто заради корона-кризата се соочуваат или би можело да се соочат со реални потешкотии во исплатата на кредитите во банките и штедилниците.
Нето добивката на НЛБ Банка за 2019 година во износ од 1.849.917.998 денари се распределува на следниот начин: нераспределена добивка од 1.672.270.392 денари и задржана заработувачка за инвестиции од 177.647.606 денари.
Засилете ги сите мерки кои се однесуваат на добрите хигиенски и производствени пракси.
Берзата се враќаат стандардните ценовни ограничувања коишто важеа до 16.03.2020 година.
Право на намалување на износот на аконтациите на данокот на личен доход се предлага ќе имаат даночните обврзници кои остваруваа доход од самостојна дејност.
Со овие измени и дополнувања забраната за движење во деновите на викендот, односно во сабота и недела, ќе започнува во 16 часот и ќе трае до пет часот.
Учеството на жените магистри во вкупниот број на лица кои стекнале научен степен магистер на науки, во 2019 година изнесува 60,1%.
Во оваа прва фаза, директно ќе ги кредитираме најпогодените сектори – угостителство, туризам и товарниот транспорт.
Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 68,5% во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија.
Прометот од продажбата на услуги во четвртото тримесечје од 2019 година е повисок во споредба со четвртото тримесечје од 2018 за 2,7%.
Доколку не можете да избегнете контакт со други лица и потребно е да одите некаде со автомобил, обрнете големо внимание на превентивните мерки за хигиена.
Народна банка очекува од банките добивката остварена во измината година да се стави во функција на натамошно зголемување на капиталот и финансискиот потенцијал на банките и над минималните законски и супервизорски барања.
Краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 31.03.2020 година.
Се запира примената на Законот за извршување, извршување до 30 јуни 2020 година, освен доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
Истото се однесува и на вработените со хронични состојби и бремени жени, кои се опфатени со мерките.
Од банката ги повикуваат своите пензионери да се насочат кон плаќање со картичките и кон електронското банкарство и да избегнуваат што е можно повеќе употреба на готовина и посета на филијали на банката.
Платформата чија употреба е едноставна, ќе понуди видео лекции, односно разработка на методски единици за сите одделенија и сите задолжителни предмети.
И покрај пандемијата на новиот коронавирус, овластените импортери на возила во нашата држава се организирани, отворени и расположени за работа.
Алкалоид АД Скопје денеска донираше 200.000 евра на посебната наменска донаторска сметка на македонското Министерството за здравство формирана за целите на справување со здравствената криза.
Трудовиот инспекторат од вчера ги интензивира посетите на производствените погони коишто добија препораки за заштита на вработените од КОВИД-19.
Од 25-ти до 27-ми март, пензионерите ќе можат да ја подигнат својата пензија само на банкоматите на НЛБ Банка, додека од 28-ми март пензиите ќе можат да се подигнат и преку експозитурите на банката.
Правилното готвење ги уништува речиси сите микроорганизми.
Сите даночни обврзници кои во духот на општествено одговорно работење однапред сакаат да ги уплатат аконтациите на данок на добивка за 2020 година, дека истото може да го сторат со пресметување на годишниот износ на обврската согласно евиденциите.
Среќата на секоја земја се мери преку неколку параметри: бруто домашен производ по глава жител, социјална поддршка, здрав животен век, слобода, великодушност и помалку застапеност на корупција.