четврток, 22 август, 2019
Почетна Бизнис едукација

Бизнис едукација

Терминот IoT најмногу се користи за уреди што обично не се очекува да бидат поврзани со интернет и да “комуницираат“ меѓу себе без инволвираност на човек.
Амбалажата ја претставува “облеката“ на производот, односно неговото пакување што служи за чување, транспорт и продажба.
Меѓу компаниите што го користат овој концепт се: Coca – Cola, Boeing, Nestle, Bank of America и други.
Код – шер претставува договор меѓу две авиокомпании што има за цел да ги подели трошоците и организацијата на летот.
Платформата работи во согласност со одредени стандарди коишто им овозможуваат на програмерите да развијат софтверски апликации за истата.
Најчесто ги користат туристички агенции, спортски екипи, ансамбли, луѓе од деловниот свет кои учествуваат на различни семинари, конгреси, саеми...
Ако имате бучни колеги или работите од дома и се чувствувате помалку изолирано, за промена земете си го компјутерот со себе и седнете во омиленото кафуле.
Roll up претставува вид на кредит што банката му го одобрува на должникот, односно на компанија што се соочува со проблеми во работењето, за да се поттикнат и други банки ѝ помогнат на компанијата.
Доколку се земе предвид провизијата за користење платни картички, поповолно е да се користи картичка во продажниот објект, односно плаќање преку POS терминал.
Даночниот рај, како земја во којашто одредени видови на приходи не се оданочуваат, на бизнисмените им обезбедува посебни привилегии.
Ќе се задржиме на битните работи што треба да ги имате предвид пред да го пополните кредитното барање во банка.
Кое е точното значење на двата поима и што тие всушност претставуваат?
Претставува аналитички процес којшто сировите податоци ги трансформира во релевантни, прецизни и информации од витална важност при градење на одредена стратегија.
Меѓу предностите што ги нуди Webinar-от е тоа што во исто време може да учествуваат луѓе од различни делови од светот, со што се зголемува ефикасноста, а се намалуваат трошоците.
Преку изработка на посебен формулар со преддоговорни информации и негово доставување до клиентот се овозможува подобра информираност при носењето на одлуката за склучување договор за кредит.
Можноста да се злоупотреби картичката, нејзините податоци или парите со коишто располагате, е до моментот додека не се блокира картичката.
Доколку некој забележи ваша марка на пенкало, нотес, маица, календар... можеби ќе добие желба да биде ваш клиент во иднина.
Една од главните задачи на овие експерти е да ја утврдат причината за настанување на штетата.
Она што е многу важно при земање на ваков тип на кредит е да се провери исплатливоста на самото рефинансирање.
Оваа дисциплина го истражува влијанието на одредени фактори врз однесувањето и донесувањето на одлука на потрошувачите за купување на одреден производ или услугa.
Форензичкото сметководство се занимава со откривање на измами во рамки на некоја компанија.
Отворајќи различни страници на Интернет, сигурно сте ја забележале пораката за некакви колачиња (cookies), па се прашувате за што служат.
Од големо значење е проценката на sales force, што дава понатамошни насоки дали треба да се направат одредени промени во секторот.
Отоманската банка основа свои филијали во Битола, Скопје и на други места во 1903 година.