Бизнис едукација

Добрите зборови се добредојдени пофалби, но не укажуваат на евентуалните грешки и лекции што треба да се научат.
Вклучувањето во дискусии каде што се носат важни одлуки, исто така, е показател дека имате оставено добар впечаток.
Финалниот доказ за големината на еден човек лежи во моќта да се прифати критиката без лутина.
Богатите не стануваат во шест часот наутро. Директорите на големите компании по правило стануваат уште во пет.
Не секогаш е лесно да се разбере зошто некој се чувствува или размислува на одреден начин.
Позитивниот фидбек е клучен за градење на голем тим што постигнува добри резултати.
Remote ќе биде комплетно нов начин на работа на којшто успешните компании ќе бидат засновани во иднина.
Во 2017 година, онлајн продажбата во текот на Cyber Monday достигна 6,6 милијарди долари, а до 2020 година се очекува да надмине 500 милијарди долари.
Луѓето кои знаат што сакаат, најчесто успеваат тоа и да го остварат.
Фокусирајте се на наоѓање на вистинска улога, во вистинско време со вистински луѓе.
Колкава е вашата продажба, профит, долг? Мора да ги знаете овие бројки, инаку би можеле да доживеете непријатно изненадување.
Денот е наречен “црн“, бидејќи голем дел од трговците кои мака мачеле со “минусот“ во работата и условно биле во “црвена“ зона, тој петок поради зголемена продажба тријат раце од профитот и се наоѓаат во “црна“ или побезбедна зона.
Ниту една бизнис идеја не може да биде добра и успешна доколку не успее да си го најде патот до крајните корисници.
Компензацијата се случува кога доверителот има побарување од должникот, но во исто време и му должи одреден износ по друга основа.
За да имате тим со добри идеи, потребно е во него да вклучите луѓе со различни вештини и знаења и луѓе со различни карактерни особини.
Неколку претприемачи за Entrepreneur споделија совети за правилата во бизнисот, односно нивното отфрлање и фокусирање кон тоа што е прифатливо за нивниот бизнис.
Тајно друштво е друштво во коешто тајниот член учествува со свој влог, има право на добивка од компанијата, но нема никакви обврски кон трети лица.
Мотивирањето на тимот вработени повеќе е уметност отколку знаење. Сите луѓе не ги мотивираат истите работи и на различни личности треба различно да им се пристапи. Некого го мотивираат критики, друг награди. Некои сакаат да дадат се од себе, додека некои, пак, одат на работа само за да земат...
Секој сака да напредува, да знае повеќе, да биде на повисока позиција и да заработува повеќе. Прашањето е како тоа да го постигнеме.
Начинот на којшто ќе справите со лутите клиенти може да доведе до успешно решение на проблемот или губење на клиентите.
Прилично често може да се слушне како директорите и шефовите се жалат дека ги губат најдобрите работници.
Заработката на посредникот е разликата во цената што од една страна ја плаќа крајниот корисник и онаа што ја нуди производителот.
Медијација претставува постапка за решавање на спор на алтернативен начин, во којашто страните настојуваат доброволно да го решат спорниот однос со помош на еден или повеќе медијатори (посредници) по пат на преговарање.
Строго држете се настрана од прашања поврзани со политика, религија, физички изглед, возраст и сите оние осетливи теми што можат да го навредат соговорникот и да испратат лоши сигнали за вас.