Кои вештини ќе ви помогнат да останете конкурентни во светот на вештачката интелигенција?

32

Генеративната вештачка интелигенција не е само нова тема во светот. Тоа ја револуционизира работната сила.

„Пообразованите работници веројатно ќе доживеат најголем степен на влијание“, се вели во неодамнешниот извештај на консултантска фирма за менаџмент McKinsey.

Дали вештачката интелигенција е закана за работните места?
Генеративната вештачка интелигенција е вид на вештачка интелигенција која може да генерира слики, текст или друга содржина. Постои очекување дека технологијата ќе ја зголеми продуктивноста, ќе ги намали трошоците и ќе создаде нови можности за раст во широк опсег на индустрии.

Технологијата за вештачка интелигенција можеби постои повеќе од 50 години, но од лансирањето на четботот ChatGPT на OpenAI во ноември 2022 година, вештачката интелигенција брзо стана точка за разговор и за работодавците и за вработените.

Еве кои вештини ќе ви помогнат да останете релевантни во променливиот пејзаж:
Аналитичко размислување
Креативно размислување
Лидерство и социјално влијание
Љубопитност и доживотно учење
Преку своето истражување за генеративната вештачка интелигенција, консултантската куќа идентификуваше јаз помеѓу перцепциите на вработените и работодавачите за тоа кои вештини ќе бидат од највисок приоритет.

„Иако вработените се најмногу фокусирани на обука за вештачка интелигенција и големи податоци, работодавците најголем акцент ставаат на аналитичкото размислување“, изјави портпаролот на Оливер Вајман за CNBC Make It.

Во ерата на вештачката интелигенција, аналитичкото размислување е клучно, бидејќи иако технологијата може ефективно да обработува и анализира податоци, сè уште е потребен човечки надзор за да се синтетизираат резултатите и да се дојде до информиран заклучок.

Креативното размислување е уште една посебна човечка вештина на која луѓето треба да и дадат приоритет. Иако вештачката интелигенција има способност ефикасно да генерира нови идеи, да пишува написи или дури да прави музика, важно е да се напомене дека оваа способност е изградена на податоците на кои се обучува вештачката интелигенција.

„Генеративната вештачка интелигенција нема контекстуална нијанса и етичко расудување што луѓето треба да ги применуваат во анализата“, изјави портпаролот на Оливер Вајман за CNBC Make It.

Како да останете конкурентни во светот на вештачката интелигенција?
На крајот на краиштата, голем дел од товарот ќе биде на компаниите да помогнат во обуката и усовршувањето на нивната работна сила, особено кога станува збор за учење како да се користат новите алатки за вештачка интелигенција.

Сепак, истражувањето сугерира дека вештините – како што се приспособливост, креативност, општествено влијание и љубопитност – ќе станат поважни од кога и да е ако работниците сакаат да останат конкурентни во оваа нова работна средина.

На крајот на краиштата, овие „човечки“ вештини нема лесно да се заменат со генеративна вештачка интелигенција.