вторник, 27 јули, 2021

Македонија

Во Македонија во текот на минатата година од вкупната работна сила, 2,3% биле ИТ експерти, додека во 2019 година тој процент бил 1,9.
Почнувајќи од 2019 година покрај редовното усогласување се предвидува и дополнително усогласување во случај доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст повеќе од 4%.
Управата за јавни приходи (УЈП) ја објави седмата Листа на должници на којашто се објавени имињата на 1.722 должници и тоа правни лица за 25 повеќе од претходната листа и 2.883 физички лица, што е исто така за 25 повеќе од претходната.
Цементарница УСЈЕ  поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото денонокие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.
Регистрирано е и значително покачување во однос на просечниот бројот на вработени, односно речиси 50% зголемување во последните пет години. Во моментов во зоните има вкупно 14.230 вработени.
аа нагласи дека и во новиот системски закон за работни односи, на кој интензивно се работи во Министерството за труд и социјална политика, ќе бидат вградени решенија кои ќе придонесат за намалување на неформалната економија.
Насоките коишто ги донесоа Народната банка и МБА ќе почнат да се применуваат од банките и штедилниците од почетокот на август.
 За сите што ќе се пријават до 31 јули, котизацијата изнесува 800 денари, за пријавите од 1 до 15 август – 1000 денари, а за пријавување од 16 до 31 август – 1200 денари.
Главната цел на кампањата е подигнување на свеста во јавноста, кај работодавачите и кај работниците, за негативните последици од ангажирање на непријавени работници.
Македонија во текот на минатата година извезе мотоцикли во вредност од 259.000 долари, што е за 38,5% повеќе во однос на 2019 година.
Намалената стапка согласно законското решение ќе се применува со денот на влегување во сила на Законот за измена и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се до 30 јуни 2022 година.
На средбата со директорот на Егзит и со американските бизнисмени стана збор за предизвиците со кои се соочува музичката и ивент индустријата во текот на пандемијата, при што се разгледуваа и можностите за организација на Егзит фестивалски активности и во нашата земја.
Зајакнување на ефикасноста на заедничките контроли на граничниот премин Ќафасан – Ќафтане помеѓу двете држави, со цел олеснување на трговијата и транспортот, прекугранична соработка и инвестиции како грант одобрен од програмата на УСАИД за економски развој, управување и раст на претпријатијата.
Инаку, Тиквеш во изминатиов период склучи договори за соработка и со средното техничко училиште и со средното земјоделско училиште, и двете од Кавадарци, со кои се регулира практичната настава во винарницата и стипендирањето на учениците со најдобар постигнат успех.
Прометот во индустријата во мај оваа година, во однос на истиот период лани, е зголемен за 58%.
Додаде дека очекуваат во следните години да се вратат кај граѓаните повеќе од сто илјади евра на годишно ниво, како и дека во наредните три до четири години ќе бидат поставени околу 400 вакви машини.
Целниот датум на регистрација на присоединувањето во Централниот регистар е планиран за 16 јули 2021 година, а првиот работен ден како интегрирана банка е планиран за 19 јули 2021 година.
На овој форум, секоја година организаторите, покрај политичките актери во земјава, носат важни панелисти од областа на енергетиката од земјата и светот.
Поинтензивна соработка во изградбата на Коридорот 8 најавија раководителите на железничката инфраструктура од Северна Македонија, Бугарија и Албанија, кои вчера одржаа трилатерален состанок во Софија и потпишаа протокол за соработка. До 2027 година ќе патуваме со воз помеѓу Софија и Скопје, а по 2030 година ќе можеме да одиме на...
Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недоволната странска побарувачка со 20,7%.
Со 70 милиони евра директна помош за општините го реализираме најкрупниот и најзначајниот проект за реконструкција на локалните патишта и улици во сите општини во државата.
Во овој период Макстил работеше со полн капацитет во двата производни погони, а притоа емисиите се далеку пониски и од дефинираните гранични емисиони вредности во А-интегрираната еколошка дозвола и од пропишаните европски гранични емисиони вредности.
Економските аналитичари ги објаснуваат очекуваните движења и кај инфлацијата и кај БДП, главно со случувањата и ефектите од глобалната криза предизвикана од пандемијата на ковид-19 и мерките за справување со неа.