Дебарски бањи Цапа прокнижи загуба од 4,3 милиони денари

3

capa

Дебарски бањи Цапа во период од 01.01. до 30.06. оваа година евидентираше загуба од 4.326.000 денари, покажува неконсолидираниот биланс на успех, објавен на Македонска берза.

Во првото полугодие од 2014 година, компанијата оствари добивка во висина од 4.720.000 денари.

Вкупните приходи од продажба се во вредност ос 45.343.000 денари, додека истиот период лани тие имаа вредност од 46.175.000 денари.