ЕУ ја издаде својата прва зелена обврзнца

36

Во обидот да го „освои“ се уште младиот пазар на зелени обврзници, Европската унија денес ќе ја понуди најголемата емисија на овие должнички хартии од вредност во историјата.

ЕУ ќе ја стави својата прва зелена обврзница, со рок на доспевање од 15 години, со вкупна вредност од 12 милијарди евра. Ова речиси ќе ја надмине вредноста на претходната емисија на Велика Британија, која на 21 септември издаде зелени обврзници во вредност од околу 11,77 милијарди евра (10 милијарди фунти), додека Министерството за финансии на оваа земја тврди дека интересот за нив од страна на инвеститорите надмина 115 милијарди евра (100 милијарди фунти).

„Ова ќе биде најголемата емисија, која ќе им понуди на инвеститорите една од најликвидните зелени обврзници“, вели Јулијан Крајпл, кредитен аналитичар во УниКредит СПА, кој очекува интересот за европските зелени обврзници да надмине 100 милијарди евра, пишува Блумберг.

Покрај потенцијалната „трка“ меѓу инвеститорите, издавањето вакви должнички хартии од вредност може да му овозможи на блокот да избрише некои основни поени од трошоците за позајмување, бидејќи долгот со еколошка ознака обично е „зелен“ и ги надминува конвенционалните обврзници. Средствата ќе бидат искористени за проекти како што се чиста енергија и транспорт.

Во моментов, најголем учесник на пазарот на зелени обврзници е Франција.