ФИТР: Продолжен рокот за аплицирање на повикот за Дигитализација на општините

7

Поради зголемениот интерес од компаниите и големиот број дополнителните прашања и сугестии од потенцијалните апликанти, Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) известува дека рокот за аплицирање за јавниот повик за Дигитализација на општините се продолжува до 19.10.2020 до 12.00 часот.

Целта на повикот е развој на дигитални алатки и решенија за подобри и поквалитетни услуги во локалната самоуправа а го спроведуваат Фондот за иновации и технолошки развој и УНДП (Програма за развој на Обединетите Нации)

Повикот е отворен е за сите домашни компании, а решенијата треба да придонесат и кон забрзување на економско опоравување од последиците предизвикани од пандемијата на КОВИД 19 на локално ниво и олеснување на почитувањето на мерките за превенција на ширење на вирусот.

Апликантите треба да развијат Е-платформа која ќе ги интегрира решенија за  Воспоставување на електронски систем за наплата на давачките кон општината, Воспоставување на систем за електронско плаќање на сметки кон јавните претпријатија, Електронски систем на волонтери и Онлајн платформа за општински форум.

Се очекува избраното решение да биде искористено од страна на различни категории на граѓани од различни возрасни структури, без ограничување, со јасни и разбирливи инструкции за користење.

УНДП ги обезбедува средствата за повикот – четири милиони денари, а спроведувањето му е доверено на Фондот и ќе се врши со користење на успешно воспоставените процедури и капацитетите на ФИТР.

Преку ФИТР се обезбедува финансирање до 100% од вкупниот буџет за проектот, во максимален износ од 75.000 американски долари во денарска потиввредност со вклучени трошоци за надзор во износ од 10% од вкупниот оперативен буџет на проектот. Е-Платформата треба да биде изработена за максумум 30 дена, а еден апликант треба да даде понуда за сите четири решенија кои треба да бидат спроведени во сите пет пилот општини.

Степенот на технолошкиот напредок и степен на дигитализација, квалитет на проектот, капацитет на проектниот тим и влијание се главните критериуми според кои ќе се оценуваат предлог проектите.

Избраните дигитални алатки во оваа прва фаза ќе се имплементираат во пет пилот општини: Центар Жупа, Боговиње, Свети Николе, Прилеп и Куманово кои се селектирани преку Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) насочена кон поддршка на државата за справување со ефектите од КОВИД-19, како и спроведување на брза и сеопфатна социо-економска анализа за ефектите од пандемијата и утврдување на можности за побрзо опоравување на локално ниво.

Се очекува решенијата да бидат изготвени, но и имплементирани до крајот на годинава, а тие ќе бидат целосно бесплатно достапни и за останатите останатите општини кои ќе изразат подготвеност и желба.

Допонително на увид и понатамошни насоки ви доставуваме и линк од често поставуваните прашања кои може да бидат од корист при пополнувањето на апликацискиот пакет (https://fitr.mk/javen-povik-kovid19-brza-reakcija-preku-digitalizacija-na-uslugite-na-lokalnata-samouprava/)