Ќе се формира Центар за поддршка на македонските компании при настап на НАТО пазарот

17

Во врска со Информацијата за формирање на Центар/Оддел за поддршка на македонските компании при настап на НАТО пазарот Владата го задолжи Министерството за одбрана во постоечката организациска структура на министерството да го вгради Центарот/Одделот за поддршка на компании при настап на НАТО пазарот.

Дополнително за ова прашање Владата го задолжи Министерството за финансии да издаде финансиска согласност за вработување на административни службеници во Министерството за одбрана, за работни места поврзани со Центарот/Одделот за поддршка на компании при настап на НАТО пазарот, за кои веќе се обезбедени финансиски средства во буџетот на Министерството за одбрана и тоа за: 1 (еден) државен советник, 1 (еден) советник и 1 (еден) соработник.

Министерството за одбрана е задолжено да ја известува Владата на Република Северна Македонија за постигнатиот напредок за формирање на Центарот/Одделот за поддршка на македонските компании при настап на НАТО пазарот.

Фото: Pixabay