Над 951,2 милиони денари финансиска поддршка за исплата на плати за октомври

18

Од први декември работодавачите започнаа да поднесуваат Барања за финансиска поддршка за исплата на плати за вработените за месец ноември 2020 година БФП-ИП/2, а физичките лица кои вршат самостојна дејност поднесуваат Барање за финансиски средства БФС-СВД/2, информираат од Управата за јавни приходи (УЈП).

Барањата БФП-ИП /2 се поднесуваат преку системот e-Даноци (e-ТАХ)

Барањата БФС-СВД/2 се поднесуваат преку системот e- ПДД.

Овие Барања може да се поднесуваат заклучно со 10 декември 2020 година, а Управата за јавни приходи, ја потврдува комплетноста на барањето во рок од три дена од денот на поднесувањето.

Во текот на првиот ден, Управата за јавни приходи ја потврди комплетноста на барањата БФП-ИП/2 за исплата на плата за ноември 2020 година на околу 5.000 работодавачи.

Финансиската поддршка за исплата на плати за вработените за октомври 2020 година изнесува вкупно 951.252.239 денари, одобрени се 13.813 барања на работодавачи од кои за 12.470 се доставени налози за исплата до генералниот Секретаријат на Владата, со кои се опфатени 60.895 вработени.

Исплатата на финансиски средства кај физичките лица кои вршат самостојна дејност за месец октомври изнесува вкупно 329.792.920 денари, а доставени се налози за исплата на 4.277 самостојни вршители на дејност.

Фото: Freepik