Oд кои земји Македонците најмногу купуваат онлајн

42

Во согласност со објавените податоци од Народната банка, Асоцијацијата за е-трговија ги анализира бројот и вредноста на реализирани онлајн-трансакции со домашни платежни картички кон странски е-продажни места со цел да се креира слика каде најчесто Македонците купувале онлајн во текот на 2020 година.

Од вкупниот износ во вредност од 62,3 милиона евра, кои Македонците во текот на 2020 година го потрошиле онлајн за пазарење во странство, дури 73,6 % од вредноста на трансакциите се реализирале во корист на 10 земји.

Најголема вредност на трансакциите, односно најмногу онлајн-плаќања Македонците реализирале кон Обединето Кралство, Унгарија и Ирска, и тоа донекаде е и очекувано имајќи предвид дека од овие земји потекнуваат Amazon UK, ASOS (Обединето Кралство), WizzAir (Унгарија) и Facebook, Google (Ирска).

Најголем број трансакции со домашни платежни картички (вкупно 547.713) се реализирани во корист на веб-продавници базирани во Луксембург.

Од Асоцијацијата за е-трговија посочуваат дека за разлика од претходната година, значително е намален бројот на плаќања кон компании регистрирани во Обединето Кралство и Унгарија, што, според нив, се должи на драстичното намалување на патувањата и користењето на авиотранспортот.

Од аспект на вредноста на трансакциите, просечната трансакција со платежни картички од земјава кон Обединето Кралство изнесува 1.530 денари и кон оваа земја е реализиран најголем износ на плаќања.

Највисока просечнна вредност се евидентира од плаќањата кон Унгарија, каде што доминираат плаќања кон WizzAir и просечната вредност изнесува 5.566 денари, а најмала просечна вредност се евидентира кон Луксембург на износ од 645 денари.

Фото: Pixabay