Рекордни загуби на осигурителниот пазар во Романија

24

rubber stamp with inscription INSURANCE

Компаниите активни на осигурителниот пазар во Романија минатата година забележаа рекордни загуби од 60 милиони евра, што е за 7,5 пати повеќе во однос на 2014 година, пишува Romania Insider.

Вкупно 19 осигурителни компании прикажаа нето добивка од 104 милиони евра, додека 16 остварија загуба од 164,2 милиони евра.

Загубата, во најголема мера, е генерирана од автомобилското осигурување, што опфаќа 90% од исплатените премии. Осигурителниот пазар во Романија е најмногу зависен од автомобилското осигурување.

Осигурителниот сектор во Романија забележа годишен раст од 8,2% на обемот на бруто полисираните премии во однос на претходната година.