Што значи кратенката .com?

113

Сигурно во текот на денот отворате безброј интернет страници, а поголемиот дел од нив завршуваат со кратенката .com.

Некои домени, како што е на пример, edu (education) – симболизира образовна институција или организација, gov (government) – влада или некоја владина организација.

Кратенката .com означува commercial (комерцијално). Одредена интернет страница не мора да има комерцијална цел, туку со овој домен покажува дека е достапна за сите корисници.

Меѓу другите кратенки што често пати може да се сретнат се и: .org, .biz, .eu, .info…

Инаку, најстариот интернет домен е .net, а е создаден во 1985 година.

Фото: Pixabay