Успешниот тим ги има овие карактеристики

144

Успешен тим значи и успешен бизнис. Тимската работа е клучна за постигнување на добри резултати. Поединецот може да направи многу, но силата е токму во тимот, а еве кои се карактеристиките што треба да ги има:

Одлична меѓусебна комуникација

Добрата комуникација е појдовна точка за еден тим да биде успешен. Тоа подразбира споделување на идеи, ставови, разменување на мислења, како и внимателно слушање на останатите од тимот.

Фокусираност на резултати

Успешниот тим се фокусира на крајната цел, а не на тоа кој колку сработил. Секој член знае што треба да направи индивидуално и како тоа ќе придонесе за целиот тим.

Меѓусебна поддршка

Без разлика што и да се случува, секој член од тимот е подготвен да помогне доколку може. Никој не се воздржува да побара помош, а секој е тука кога истата е потребна.

Различни вештини и знаења

За еден тим да биде успешен потребно е членовите да имаат различни способности. Така меѓусебно ќе се надополнуваат и ќе се постигне она што е потребно за успешно завршена задача.

Добро лидерство

Тимот мора да има добар лидер, кој ќе настојува секој да биде третиран фер и работата подеднакво да се дели. Лидерот е многу важен за целокупниот успех, не само на тимот, туку и на целата компанија.

Фото: Pixabay