Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек

27

Денеска Македонска берза АД Скопје времено го прекина тргувањето со акциите издадени од Реплек АД Скопје во очекување друштвото да објави одлуки од собранието на акционери.

Фото: Freepik