За НЛБ Лизинг 16 понуди, ниту една не е прифатлива

50

NLB

Нова Љубљанска банка (НЛБ) продолжува со намалување на обемот на работење што ѝ го вети на Европската комисија по доделувањето на државна помош во 2013 година.

По продажбата на делот со лоши кредити, ја стави на продажба НЛБ Лизинг (NLB Leasing), а во компанијата KF Finance, којашто беше овластена од банката да собира понуди, и покрај стигнатите 16 понуди, не добиле ниту една што би била прифатлива, пишува љубљански Дневник.

Продажбата на НЛБ Лизинг, банката ја објави во април.