Агрокор избришан од судскиот регистар: Успешно се реструктуираше една од најголемите компании во регионот

89

Според објавеното правосилно решение на Стопанскиот суд во Загреб, вонредната управна постапка во Агрокор е завршена, а Агрокор д.д. е избришан од Судскиот регистар, соопшти Фортенова Груп.

„Трговскиот суд во Загреб со одлука од 19 јули 2022 година утврди дека со полноважното спојување на 46 неодржливи компании кон должникот Агрокор д.д. како стекнувач, се смета дека е спроведено Порамнувањето на доверителите на Агрокор, а вонредната управна постапка над должникот Агрокор д.д завршува“, пишуваат од Фортенова.

„Крај на реструктуирањето преку банкрот“

„Со тоа успешно беше завршена една од најголемите светски постапки за преструктуирање преку стечај, која беше меѓународно признаена како таква, а самата постапка доби правен легитимитет во Европската Унија, Велика Британија, САД и Швајцарија. Во текот на вонредната управна постапка, презадолжениот Агрокор, иако во стечај, продолжи да работи, а притоа се зачувани сите операции и целосниот работен однос.

Во тоа време, системот вработуваше повеќе од 50.000 луѓе на подрачјето на Југоисточна Европа, а неговиот колапс, поради влијанието врз илјадници поврзани компании, предизвика сериозни негативни последици во економиите на Хрватска и сите земји во регионот.

Вонредната административна постапка во Агрокор започна на 10.04.2017 година и со неа беа опфатени вкупно 77 компании на Агрокор. Вкупниот долг на компанијата во тој момент изнесуваше 56 милијарди куни, односот на долгот и профитот од оперативниот бизнис беше околу 30 пати, а на сметките на компанијата имаше само шест куни“, наведуваат тие.

Перушко го нормализираше бизнисот за една година

„За само една година, вонредниот комесар Фабрис Перушко и неговиот тим го нормализираа работењето и ги завршија преговорите за порамнување на доверителите, што беше изгласано со повеќе од 80 отсто од гласовите на доверителите во јули 2018 година, а неговата важност беше потврдена во октомври 2018 година.

Најважен резултат од вонредната управна постапка, покрај постигнатото порамнување и зачуваното деловно работење, беше фактот што во текот на постапката, долговите на 2.400 микро и мали добавувачи беа целосно исплатени, додека на другите доверители им беа исплатени во просек по 60 проценти.

Истовремено, сите исплати на добавувачите и вкупните трошоци за стабилизирање на пропаднатата дејност беа подмирени од работењето и средствата на Агрокор, без да се потрошат пари од даночните обврзници на Република Хрватска. Воедно, вонредната административна постапка доби меѓународна правна заштита, а меѓународната финансиска професија ја прогласи за еден од најдобрите процеси на реструктуирање во светот во 2018 година со наградата TMA.

Перушко: Можеме да бидеме горди

„Со право можеме да се гордееме со завршувањето на еден од најважните економски процеси досега спроведени во Хрватска, со влијание врз целиот регион. Процесот беше предизвикувачки и сложен, обемот на работа огромен, а роковите кратки. Во многу тешки преговори за решавање, моравме да ги усогласиме често дијаметрално спротивставените интереси на доверителите. Во обидите да се постигне договор кој би бил прифатлив за сите, имаше тензии, жртви и компромиси.

На крајот, високиот процент со кој доверителите го поддржаа порамнувањето на рочиштето, а потоа и сето она што го направивме подоцна во трансформацијата на компанијата кон групацијата Фортенова, покажа дека ги имавме потребните знаења и решителност да управуваме со овој сложен процес. Владата на Република Хрватска, финансиските доверители, добавувачите, вработените, јас како управник и целиот наш тим вложивме исклучителни напори да обезбедиме вонредната административна процедура да обезбеди одржливо работење на компанија која практично е во стечај.