Американските банки задоволни од резултатите

13

Очите на инвеститорите минатата недела беа насочени кон почетокот на сезоната на објавување на годишно ниво на деловните резултати, што традиционално го започнуваат најголемите банки во САД.

Резултатите не разочараа, напротив – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo – им донесоа насмевка на лицата на инвеститорите, бидејќи нивните квартални деловни резултати значително ги надминаа очекувањата дури и на најоптимистичките инвеститори.

Значителен удел во растот на профитот на горенаведените пет банки може да се припише на ослободување на резервации за нефункционални заеми, што значи дека ова е важен еднократен ефект врз деловните резултати на банките. Како и да е, овој вид активност укажува дека состојбата во реалниот дел од деловната сфера не е толку лоша како што проценуваа банките во последната година. Со други зборови, тоа значи дека позајмените кредити се отплаќаат од поголем удел на должници отколку што се очекуваше.