Bloom – апликација специјализирана за истражување и следење на акции

12

За разлика од бројните други апликации кои ви дозволуваат да ја следите ситуацијата на различни берзи и пазарот на капитал, Bloom се позиционира како асистент кој се обидува да ви помогне кога сакате да донесете одлука во кои хартии од вредност да инвестирате, нудејќи клучни и практично презентирани информации.

Понатаму, податоците содржани во апликацијата се дизајнирани на таков начин што можат лесно да се толкуваат од оние кои немаат големо финансиско знаење, но сепак сакаат да учествуваат во инвестирањето на пазарите на капитал и на различни нивоа; или со тргување со хартии од вредност или со инвестирање во ETF.

Се издвојува со прекрасно дизајниран интерфејс и на прв поглед е јасно дека се оддалечува од класичните апликации кои првенствено се специјализирани за следење на пазарот на капитал. Значи, постојат погодно дизајнирани безбедносни категории (на пр. Tech, Undervalue Growth, YTD Leaderboard, High Cashflow, Buy the Dip и други) во кои може да се најдат компании во кои вреди да се инвестира.

Се разбира, кога се одлучува во што конечно да се инвестира, неколку добро дизајнирани параметри помагаат да се разбере во длабочина зошто вредноста расте или паѓа, а со тоа и дали во даден момент е вистинското време за инвестирање или продажба.

Секако, има повеќе можности, а за да стекнете вистински впечаток колку може да биде корисен Bloom, најдобро е да го пробате. Основната верзија е бесплатна, но е и ограничена (не се достапни сите категории или извештаи и слично). За да ги отстраните овие ограничувања, треба да платите годишна претплата од околу 42 евра.