Бугарија добила 11 милијарди евра од нејзиниот прием во ЕУ во 2007 година

39

Од влезот на Бугарија во ЕУ, земјата добила 22 милијарди лева (11 милијарди евра) европски фондови од 2007 до 15 јуни 2022 година, покажуваат податоците на влијателниот невладин институт за пазарна економија.

Европската комисија во средата го одобри Договорот за партнерство со Бугарија, во вредност од 11 милијарди евра за периодот 2021 – 2027 година. Заедно со средствата од Планот за закрепнување, во вредност од речиси 6 милијарди евра, Бугарија ќе има пристап до над 16 милијарди евра од ЕУ за седумгодишниот период.

Договорот за партнерство е основата врз која започнува работата на оперативните програми. Тој ја дефинира инвестициската стратегија на земјата во областа на кохезионата политика за седумгодишниот буџетски период. Договорот за партнерство ги опфаќа Европскиот фонд за регионален развој, Европскиот социјален фонд плус, Кохезивниот фонд, Фондот за праведна транзиција и Европскиот фонд за поморство, рибарство и аквакултура.