Дали компаниите од Западен Балкан се подготвени за нова криза?

23

Руската инвазија на Украина и нејзините економски последици доаѓаат токму во време кога фирмите од Западен Балкан се опоравуваа од шокот со КОВИД-19. Денешната презентација „Бизнис отпорност на Западен Балкан во време на повторени шокови” презентирана од главниот економист на ЕИБ, Дебора Револтела, на Стратешкиот одбор за инвестициска рамка за Западен Балкан во Рим, испитува како фирмите во регионот го издржаа остриот пад предизвикан од пандемијата и колку се подготвени да се соочат со идните предизвици. Резултатите се изведени од извештајот насловен Бизнис отпорност во пандемијата и пошироко, претставен неодамна и објавен заеднички од ЕИБ, ЕБОР и ММФ, кој го опфаќа поширокиот регион на Источна Европа и Централна Азија.

До денес, фирмите ја поминаа пандемијата подобро отколку што првично се стравуваше. Тие изгубија 29 % од прометот и отфрлија 9 % од нивната работна сила, при што пандемијата особено ги погоди услугите со интензивен контакт и помалите и средни бизниси. Како и да е, големата поддршка на политиката помогна да се спречат банкроти од големи размери, при што само 3 % од фирмите поднеле барање за несолвентност или трајно затворање во регионот. Извештајот покажува дека фирмите кои биле интегрирани во глобалните синџири на вредности, оние кои биле поиновативни во минатото, оние кои биле повеќе дигитализирани и оние со подобар квалитет на управување, подобро се адаптирале за време на пандемијата. Тие го проширија своето онлајн присуство, се префрлија на работа на далечина, го приспособија производството или поефективно ја искористија достапната поддршка од политиката. Владините програми одиграа стабилизирачка улога преку ублажување на стресот на ранливите фирми, како што се помалите бизниси, самостојните фирми и оние на кои им недостасуваат капацитети за пречекорување.

„Војната во Украина повторно ја тестира отпорноста на економиите од Западен Балкан додека тие се опоравуваат од пандемијата”, рече главниот економист на ЕИБ, Дебора Револтела. “Новите ризици и зголемената неизвесност ги ставаат прекуграничните текови и трговијата под притисок. Ова е важно бидејќи нашата анализа покажува дека издржливоста и иновацискиот капацитет на фирмите се поврзани со нивното учество во глобалните синџири на вредност и трговијата. Во фазата на потенцијални трендови на де-глобализација, Западен Балкан треба да ја надгради својата конкурентска предност од силни врски со ЕУ и дополнително да ја зајакне, како отскочна штица за побрз развој.”

Извештајот открива дека економиите од Западен Балкан генерално инвестираат повеќе во иновации отколку во репер економиите, иако процесот се води со адаптирање на новите технологии развиени на друго место. Отворањето на глобалната економија е од суштинско значење, за да им се овозможи на овие земји да ги подобрат своите компаративни предности и да ја зголемат својата конкурентност. Индустрискиот состав на поинтегрираните региони во глобалните синџири на вредност е јасно фокусиран на производи со повисока додадена вредност, додека оние кои се помалку интегрирани тргуваат главно со производи со помала додадена вредност или суровини.

Доказите во извештајот укажуваат дека трговската интеграција со развиените економии, особено со Европската унија, пристапот до информации и знаење преку учество во глобалните синџири на вредности, странска лиценцирана технологија и современите практики на управување, се меѓу најважните состојки за зајакнување на иновациите на Западен Балкан.

Финансиски празнини

Финансиските системи на Западен Балкан досега добро се држат. Фирмите продолжуваат главно да се потпираат на банкарски кредити за надворешно финансирање. Пазарите на капитал се недоволно развиени, а достапноста на ризичен капитал, приватниот капитал и лизингот е многу ограничена. Уделот на фирмите со ограничени кредити на Западен Балкан е значително поголем кај малите фирми во споредба со големите (16 % наспроти 7 %). Овие кредитни ограничувања произлегуваат од недоволната транспарентност на страната на МСП, како и од ограничувањата во капацитетот за проценка на ризикот на посредниците. Во иднина, наследството од пандемијата со КОВИД-19 и влијанието на руската инвазија на Украина веројатно дополнително ќе го попречат финансискиот пристап на фирмите. Со текот на времето, политиката на повисоки стапки ќе се претвори во построги услови за финансирање, при што јазот меѓу побарувачката и кредитната понуда ќе биде уште поголем за МСП. Ова е загрижувачко, бидејќи пристапот до финансии, вклучително и пречекорувањата, порано беше извор на отпорност на фирмите за време на пандемијата.

Зелена економија

Регионот полека се префрла од зависност од јаглен и нафта кон нуклеарна енергија и обновлива енергија, зајакнувајќи ја неговата енергетска безбедност. Сепак, до 2018 година, регионот во голема мера се потпираше на фосилни горива за да произведува три четвртини од својата електрична енергија. Неколку земји продолжуваат да обезбедуваат дарежливи субвенции кои ја намалуваат цената на гасот и другите фосилни горива за потрошувачите, забавувајќи ја мотивацијата за намалување на емисиите.

На малите и средни претпријатија на Западен Балкан вообичаено им недостасуваат стимулации за позеленување на нивните деловни модели. Физичкиот ризик од климата веќе ги погодува малите и средните претпријатија на Западен Балкан, при што 10 % од испитаниците во Анкетата за претпријатијата пријавиле загуби од екстремни временски настани во трите години пред интервјуто. Сепак, студијата документира ограничена свест кај МСП за прашањата за животната средина бидејќи само 21 % од МСП инвестираат во енергетска ефикасност, а меѓу оние кои не прифаќаат никакви климатски мерки, 59 % од фирмите сметаат дека таквата инвестиција не е приоритет.  Поконкретно, извештајот покажува дека климатските инвестиции зависат и од менаџерскиот капацитет и од пристапот до финансии. Ефективната интервенција ќе ги реши како финансиските ограничувања, така и тесните грла во менаџерската свест и капацитет.