До денеска штедачите од Еуростандард банка обесштетени со 3,3 милијарди денари

14

Фондот за осигурување на депозити информира дека од почетокот на исплатата на обесштетувањето на депонентите на Еуростандард банка АД Скопје во стечај со право на обесштетување до денеска се исплатени вкупно 3,3 милијарди денари што претставува близу 80% од вкупно дозначените средства од Фондот кон четирите деловни банки преку кои се врши исплата на обесштетување.

Сето ова укажува дека исплатата на обесштетувањето се врши со релативно брза динамика и близу 4/5 од средствата на депонентите на Еуростандард банка АД Скопје во стечај со право на обесштетување, се обесштетени.

Обесштетувањето на наследниците според наследни решенија, исто така, се одвива непречено и исплатата на истите се врши директно преку Фондот за осигурување на депозити.

Фото: Pixabay