Добивката на словенечките банки е намалена за 15,4 отсто во првата половина од годината

14

Банките во Словенија во првата половина од годинава оствариле 212,5 милиони евра добивка пред оданочување.

Тоа е за 15,4 отсто помалку од една година порано, а падот на добивката е резултат на повисоките оперативни расходи и создавањето нето-резервации, наведува Банката на Словенија во редовното месечно објавување за работењето на банките.

Во првото полугодие од минатата година, кога добивката на банките пред оданочување изнесуваше 251,1 милион евра, банките ослободија вредносни корекции и резервации, а годинава ги реформираа. По мали промени во април и мај, тие беа дополнително дизајнирани за 10 милиони евра во јуни.

Зголемувањето на годишниот раст на кредитите на небанкарскиот сектор во последните месеци забавува, а во јуни растот се искачи на 10,7 отсто. Обемот на кредити во јуни порасна помалку отколку во првите пет месеци од годинава.

Според групите клиенти, продолжува да доминира кредитирањето на домаќинствата, при што месечниот раст на станбените кредити е натпросечен од 98 милиони евра во однос на првите пет месеци од годинава, а значително повисок во повеќегодишна споредба. Растот на станбените кредити на годишна основа донекаде зајакна во јуни и остана меѓу највисоките во еврозоната. Обемот на потрошувачки кредити во јуни остана нешто помал на годишна основа, но годишниот пад постепено се намалува во текот на изминатата година.

Зголемувањето на обемот на кредитите на нефинансиските друштва во јуни, од 86 милиони евра, е значително понизок од просекот во претходните пет месеци, а растот на годишна основа зајакна и продолжи да биде меѓу највисоките во еврозоната, каде што исто така зајакна. Кредитирањето на нефинансиските друштва главно се заснова на големината на компанијата, нејзините активности и целта на заемот.

Во јуни, како и во претходните два месеци, продолжи растот на депозитите на небанкарскиот сектор поради високиот прилив на депозити на населението. Забавува растот на депозитите на населението и на целиот небанкарски сектор на годишна основа, што беше речиси половина од ланските 5,2 отсто во јуни.

Обемот на депозитите на населението се зголеми во првата половина од годината за 1,1 милијарда евра, од кои најголем дел се случи во вториот квартал. Според оценката на централната банка, покрај сезонското влијание (исплатата на регресот), за ова можеле да придонесат и превентивните заштеди на населението, поради неизвесноста на растот на цените и очекуваното влијание врз нивната финансиска состојба во иднина.