Грција бара пет милијарди евра од ЕК за зелена транзиција, дигитализација и иновации

12

Грција достави барање до Европската комисија за измени на нејзиниот План за закрепнување и отпорност и побара позајмица на пет милијарди евра во рамки на програмата РЕПауерЕУ наменети за поддршка на приватни инвестиции поврзани со зелената транзиција, дигитализацијата и зголемувањето на извозните капацитети и иновациите.

Како што соопшти Европската комисија, според најавите, овие дополнителни пет милијарди евра би се користеле за да им се овозможи на компаниите полесен пристап до финансии преку подигнување кредити со помали трошоци.

Предложените измени на Планот, меѓу другото, се однесуваат на проверка на сеизмичката отпорност на критичната јавна инфраструктура, на реформи во примарната здравствена заштита, катастарот и даночната политика, како и на поттикнување на електронски трансакции.

Програмата РЕПауерЕУ е наменета за поддршка на мерки за енергетска ефикасност, како реновирање со цел да се обезбеди поголема енергетска ефиканоста, трансфер кон обновливи извори на енергија или складирање енергија.