Идните добивки ќе ја покриваат ланската загуба на Вабтек МЗТ

3

vabtek mzt

Одборот на директори на Вабтек МЗТ донесе одлука за покривање на загубата остварена во текот на минатата година.

“Се одобрува искажаната загуба во работењето на компанијата Вабтек МЗТ АД Скопје во 2015 година во износ од 45.791.000 денари да се покрие од идното работење на компанијата“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.