Инфлацијата во БиХ достигна 17,6 отсто

20

Потрошувачките цени во јули 2022 година во Федерацијата Босна и Херцеговина се зголемени во просек за 0,4 отсто во однос на јуни.

Зголемени се цените во секторите: рекреација и култура за 1,6 отсто, ресторани и хотели за 1,3 отсто, превоз за 1,2 отсто, домување, вода, струја, гас и други извори на енергија за 1,1 отсто, останати стоки и услуги за 1,0 отсто, алкохолни пијалоци. и тутунот за 0,8 отсто, храната и безалкохолните пијалоци за 0,2 отсто и здравството за 0,1 отсто.

Цените се намалени во секторите: облека и обувки за 5,2 отсто и мебел, апарати за домаќинство и редовно одржување на домот за 0,2 отсто. Во другите делови, во просек, цените не се менуваат.

Според показателите на Федералното биро за статистика, во јули годинава во однос на истиот месец од 2021 година, цените во Федерацијата се зголемени за 17,6 отсто (годишна инфлација).