Италија има план да ги заштити работниците од вештачката интелигенција – издвоија милиони за тоа

11
Contemporary Room Workplace Office Supplies Concept

Брзиот пораст на вештачката интелигенција и развојните алатки како ChatGPT ги поттикнаа стравувањата кај многу луѓе дека нивните работни места ќе бидат автоматизирани во блиска иднина. За да ја ублажат болката од оваа очекувана транзиција, компаниите и владините претставници се обидуваат да откријат како најдобро да се справат и да ја регулираат вештачката интелигенција.

Италијанската влада издвои 30 милиони евра за подобрување на вештините на невработените лица и оние кои работат во секторите кои се најзагрозени од иновациите што ги носи вештачката интелигенција.

Според фондот Per La Repubblica Digitale (FRD), средствата за дигитална обука ќе се распределуваат на два начина. Третина од парите ќе бидат насочени за помош на луѓето на работни места каде што постои висок ризик да бидат заменети со вештачка интелигенција, со цел да ги подобрат своите дигитални вештини, пишува FOX business.

Останатите средства ќе бидат наменети за помош на невработените и економски неактивни лица да развијат дигитални вештини кои би ги подобриле нивните шанси за влез на пазарот на трудот.

FRD предвидува дека широк опсег на работни места може да биде загрозен од автоматизацијата, вклучувајќи транспорт и логистика, канцелариска поддршка и администрација, производствени услуги и малопродажниот сектор.

Според FRD, повеќе од половина од Италијанците на возраст меѓу 16 и 74 години немаат основни дигитални вештини, во споредба со просекот од околу 46 проценти во Европската унија.

Многу експерти велат дека се потребни нови регулативи за управување со вештачката интелигенција поради нејзиното потенцијално влијание врз националната безбедност, образованието и работните места.