Како да го рестартирате бизнисот

75

Процесот на планирање е еден од клучните чекори кон успех во бизнисот. Оваа активност го трасира патот кон посакуваните цели на компанијата во точно утврден временски период.

Ширење на производството, зголемување на бројот на вработените, оптимизирање на работните задачи, покривање на загубите од претходните години, остварување на повисока стапка на профит, ширење на регионално ниво… Ова се само дел од целите што една компанија може да ги зацрта во текот на планирањето. Во овој важен менаџерски процес откако ќе се дефинираат целите, се утврдуваат можни сценарија за нивно остварување.

Проекти, проблеми со вработените и клиентите – сето ова може да придонесе да изгубите фокус на работа. Можете да размислувате за тоа и да се надевате на подобри времиња, а можете и да смислите стратегија како да ги решите проблемите.

Еве план којшто во неколку чекори ќе ви помогне во изнаоѓање на решението:

Што точно сакате?

Како го замислувате успехот? Какви резултати сакате да постигнете? Стратегиите и плановите секогаш можат да се менуваат, ама целите не. Мора да знаете во која насока сакате да се развивате и од каде треба да започнете.

Започнете со мали чекори

Доволно време поминавте во размислување. Време е нешто да преземете. Тргнете во насока за којашто мислите дека оптимално преземате мали и евтини (капитални и временски) чекори. Ако успеете, тогаш тие се вистинските, а ако не успеете тогаш нема многу да изгубите.

Научете нешто од обидите

Ако вашиот напор не ве одведе до резултати, тогаш барем ќе знаете што да избегнете следниот пат. Ако пак ве одведат до резултати, тогаш сте на вистинскиот пат.

Повторувајте ги претходните два чекори

Ако сте посветени на решавањето на проблемот, со сигурност во еден момент ќе успеете. Се е подобро отколку само да размислувате, Најважно е да тргнете во конкретна акција, којашто кога тогаш ќе ве одведе до напредок.

Фото: Freepik