Како да напишете добра деловна понуда

88

Деловната понуда е основен начин на комуницирање за секој претприемач, без разлика на тоа колку е голема или мала неговата компанија. Во повеќето случаеви, токму деловната понуда е првиот контакт на потенцијалниот клиент со услугите или производите на претприемачот.

Некои претприемачи трошат часови за да ја напишат својата деловна понуда и пак не ја добиваат работата. Други пак ја спремаат за неколку минути и со леснотија ги освојуваат клиентите. Како тоа им успева?

На што се темели добрата деловна понуда?

Како прво, потребно е да се дефинира што е деловна понуда. Тоа е писмен документ којшто нуди специфични производи или услуги на потенцијален купувач или клиент. Во принцип, можеме да разликуваме два вида деловни понуди – деловна понуда која одговара на некој конкурс или оглас и отворена деловна понуда. Добрата деловна зделка се заснова на три столба: проблем, решение и цена.

Проблем

Добрата деловна понуда мора да содржи, на едноставен и концизен начин, опис на проблемот што е близу до клиентот. Ова е исклучително важно, затоа што ако не можете да ги идентификувате потребите и проблемите на клиентот, како ќе можете да ги решите?

Решение

Главниот дел од понудата мора да го вклучи вашиот предлог за решение со кое се соочува потенцијалниот клиент. Обрнете внимание на деталите и обрнете внимание на секој проблем и потреба на клиент што сте ја откриле.

Цена

Ова е најважниот дел за повеќето клиенти. Бидете прецизни. Понудете цена за оние проблеми коишто сте ги препознале и понудиле решение. Исто така, ако вашето решение е еднократно, наведете ја конечната цена. Ако е решение за кое е потребна подолга временска рамка, понудете цена по месеци или квартали.

На што треба да посветам особено внимание?

Истражете го клиентот Без разлика дали одговарате на конкурс или пишувате отворена понуда, не доставувајте униформирана понуда. Истражете го секој потенцијален клиент и прилагодете ја вашата понуда само за таа компанија. Со тоа ќе се покаже дека вложувате дополнителен напор.

Погледнете ја понудата од нивна перспектива Замислете дека сте во потенцијална позиција на клиентот. Колку е информативна вашата понуда? Колку е погодена таа? Дали цената е реална?

Фото: Pixabay