Како менаџерите се справуваат со “неомилениот“ ден во неделата

44

Понеделник е, а една студија за влијанието на овој ден врз луѓето откри дека “понеделникот има полоши перформанси од другите денови во неделата“.

За пример може да послужи испораката на производи и нивната бавност што е особено изразена во понеделник. Некои нарачки се обработуваат 10% подолго, потребно е повеќе време за нивно реализирање и ова често резултира во одредена ставка да биде наведена како испорачана, додека истата или не е во пакетот, или не е примена.

Истражувачите сугерираат дека менаџерите се борат со “ефектот од понеделник“ на различни начини:

– Го зголемуваат бројот на вработени во понеделник

– Одржуваат состаноци други денови

– Нудат бесплатно кафе

– Онаму каде е возможно ги автоматизираат задачите

Тие, исто така, предлагаат работните задачи во пoнеделник дупло да се проверуваат.

Фото: Freepik