Кампања: Приоритет во животот треба да имаат луѓето, а не уредите

5

1

Кампањата на Ogilvy & Mather Кина го илустрира начинот на кој паметните телефони влијаат врз животот – семејството и врските. Кампањата е за потребите на Центарот за психолошки истражувања, владино тело фокусирано на подигнување на свеста околу социјални прашања, како на пример зависност од екрани, што станува загрижувачки тренд во Кина.

2

“Да извадите мобилен телефон за време на конверзација е исто како да ставате ѕид од цигли меѓу двајца. Сакаме луѓето да го согледаат тоа и да ги преиспитаат своите постапки. Во нашите животи, приоритет треба да имаат луѓето, а не уредите”, вели извршниот креативен директор на Ogilvy & Mather, Југи Рамакришнан за Huffington Post.

3