Клучни 20 глаголи за побогато и попрофесионално CV

16

cv

Фото: Pixabay

Ако при пишувањето молба или CV употребувате изрази како „одговорен за, вклучени активности, соработувал со…“, всушност, се обидувате да се продадете себе си, Вашата стручност и вештини. Сепак, пасивните изрази нема да направат ништо посебно, за во очите на Вашите работодавци да оставите добар впечаток.

Ви претставуваме листа на некои од глаголите кои сугерираат дека сте активен, креативен и способен кандидат. Размислете добро за Вашите квалитети и самостојно одберете ги зборовите кои најдобро ги опишуваат Вашите достигнувања.

 • забрза
 • авторизира
 • освои
 • собере
 • победи
 • консолидира
 • насочи
 • разликува
 • двојно да се зголеми
 • помине
 • зајакне
 • надмине
 • создаде / креира
 • генерира
 • влијае
 • иницира
 • интегрира
 • изнајми
 • максимизира
 • менторира
 • оптимизира
 • раководи
 • реконструира
 • профилира
 • освежи

Освен што на овој начин ќе го збогатите Вашето CV, ќе го покажете и високиот степен на Вашата писменост, а тоа е подеднакво важно.