Кои работни места ќе бидат барани во следните години

67

Проектирањето на идните деловни трендови во која било област е особено по она што ни го покажа глобалната криза на пандемија на коронавирус, многу тешка, скоро невозможна работа. Сепак, американски деловен сајт Business Insider се обиде со помош на статистички податоци да открие кои работни места ќе бидат барани во следните години.

1. Развивачи на софтвер и аналитичари и контролори за квалитет на софтвер

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 316.000.

Просечна годишна заработка  во 2020 година: 110.140 долари.

2. Медицински сестри

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 221.900

Просечна годишна плата  во 2020 година: 75.330 долари.

3. Генерални и оперативни менаџери

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 143.800

Просечна годишна плата  во 2020 година: 103.650 долари.

4. Финансиски директори

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 108.100

Просечна годишна заработка во 2020 година: 134.180 долари

5. Менаџери на здравствени установи

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 133.200

Просечна годишна заработка  во 2020 година: 104.280 долари.

6. Специјализирани медицински сестри

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 110.700

Просечна годишна заработка  во 2020 година: 111.680 долари.

7. Аналитичари за истражување на пазарот

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 130.300

Просечна годишна плата, во 2020 година: 65.810 долари.

8. Аналитичари за управување

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 93.800

Просечна годишна плата во 2020 година: 87.600 долари.

9. Администратори на компјутерска мрежа

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 48.100

Просечна годишна плата во 2020 година: 151,150 долари.

10. Експерти за управување со проекти

Нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 79.800

Просечна годишна заработкаво 2020 година: 77.420 долари.

Фото: Freepik