Кој во Европа троши најмногу на угостителски услуги?

46

Австријците просечно годишно трошат по 1.600 евра за оброци во ресторани, а тоа е случај во поголемиот дел од Европа.

Додека во 2012 година, Австријците оставија 29 проценти од трошоците за храна на рестораните, во 2022 година тоа ќе се зголеми на 36 проценти – се вели во анализата на компанијата за истражување на пазарот Regiodata Research.

Просечниот Австриец во 2022 година за храна во рестораните трошел во просек по 1.600 евра, додека во 2012 година потрошил 900 евра.

„Иако уделот на трошоците за храна во вкупната потрошувачка остана речиси непроменет во изминатите десет години, забележливо е многу јасно поместување во насоката на угостителството“, велат од Regiodata Research, чие седиште е во Виена и Минхен.

Со исклучок на годините на пандемијата – 2021 и 2022 година, угостителството во Австрија бележи постојан раст од пет до седум проценти годишно десет години. Посетата на ресторани и слични продавници е особено популарна кај помладите луѓе и ја надминува важноста на оброците.

Така е и во другите европски земји.
Италијанците трошат 1.100 евра годишно за јадење надвор, а голем пораст на тие расходи има во Чешка, дури 100 отсто во споредба со 2017. Во просек, Чесите трошат 600 евра годишно за оброци во рестораните.

Во Словенија таа сума достигна 700 евра, а слично е и во Хрватска, но просечната потрошувачка таму и понатаму е само 281 евро по човек годишно.

Од друга страна, јадењето надвор е помалку популарно на Балканот: во Србија, Романија и Босна и Херцеговина граѓаните во просек трошат само меѓу 90 и 125 евра годишно.

Во анализата пишува дека опсегот на овие расходи по земји секако ја одразува куповната моќ, а има и отстапувања кои можат да ги потврдат и општествените стереотипи.

Така, за разлика од големите трошоци на Французите или Италијанците за оброци во рестораните, тие се значително помали во Велика Британија и Швајцарија.