Колку е проценета штетата на осигурителни измами во Европа?

71

Проценетата штета на измами во Европа за 2017 година, според затворените извештаи беше значајно голема. Бројка од 2,5 милијарди евра е добиена од лажни побарувања откриени во 2017 година. Некои пазари не собираат информации за измама, туку наместо тоа, даваат проценки за вкупната количина на измама. Комбинирајќи ги достапните податоци за откриени и неоткриени измами, се проценува дека имало околу 13 милијарди евра лажни побарувања во Европа во 2017 година.

Во Белгија измамата се чини дека ја чини осигурителната индустрија повеќе од 500 милиони евра годишно или 125 евра по домаќинство. Помеѓу еден и три проценти од побарувањата се испитуваат за измама, во зависност од индустријата. Во Чешка, вкупната измама се проценува на 47,3 милиони евра. Ова се состои од 15,3 милиони евра средства, 13,8 милиони евра во Агенција за осигурување (АО), 10,3 милиони евра обврски и 7,8 милиони евра во други деловни линии. Највисокото просечно тврдење за измама било кај АО, приближно 5.000 евра.

Во Данска откриена е измама приближно со износ на 32,75 милиони евра годишно, со проценета неоткриена измама од околу 10 пати повеќе, односно околу 300 милиони евра. Околу еден процент од сите побарувања се истражуваат за измама, а просечната вредност на побарувањето за измама е околу 9.000 евра. Иако не постои официјална информација за германскиот пазар, германското здружение за осигурување проценува дека измамата претставува 10% од сите трошоци за побарувања.

Според спроведеното истражување од страна на ова здружение, околу 9% од сите тврдења се сметаат за сомнителни, што значи дека тие наложуваат натамошно испитување. Околу 7% од побарувањата поврзани со моторни возила, 9% од имотот и 16% од побарувањата за општа одговорност се третираат како сомнителни. Просечното побарување за измама обично е поголемо од просечното побарување

Во Финска, меѓу пет и десет проценти од побарувањата се испитуваат за измама, во зависност од индустријата.

Според француската агенција за измама за осигурување (ALFA), откриени се 127 милиони евра во измама за осигурување на автомобили и 125 милиони евра имот. АЛФА проценува дека неоткриената измама е 125 милиони евра во моторно осигурување и 150 милиони евра осигурување на имот

Во Словенија, осигурителните компании откриле 20 милиони евра измамнички побарувања. Но вкупната измама се проценува на вкупно 90 милиони евра. Додека  во Португалија се откриени  16.400 измами побарувања во Португалија, вредни 42,8 милиони евра. Процентот на лажни побарувања варира од 0,4 проценти во животно осигурување до 2,1% во осигурување на имот. Иако обесштетувањето на работниците е деловна линија со најголем број сомнителни побарувања (т.е. побарувања кои водат до истраги за измама), трошоците за измама се највисоки и во моторните и во имотните линии.

Шведска успешно открила 50 милиони евра измамнички побарувања, помалку од еден процент од сите побарувања. Истражени се 7000 случаи за измама. Во Велика Британија, откриените лажни неживотни побарувања изнесуваат 1,5 милијарди евра. Неоткриената измама се проценува на околу 2,27 милијарди евра.

Она што е многу трагично за сите овие измами е тоа што одредени видови измама ги загрозуваат животите на луѓето, како што се намерните физички повреди, кои измамниците водени од помислата за брзи пари, не размислуваат какви здравствени повреди ќе си предизвикаат.

Фото: Facebook