Колку е скап животот во европските земји што нудат државјанство?

54

Трошоците за живот во повеќето европски земји кои нудат посебни инвестициски програми во замена за државјанство се на ниво на просекот на Европската унија, а во некои дури и за една третина поевтини.

Исклучок, како што пишува BiF, е Швајцарија, каде што инвеститорот кој сака да се насели таму мора да има доволно длабок џеб за многу скапо секојдневие, далеку над просечниот европски стандард.

Кога инвеститорите ја избираат земјата во која сакаат да добијат државјанство за своите инвестиции и можат да живеат во неа, покрај условите за добивање пасош, тие се интересираат и за трошоците за живот. Еуростат објави податоци за индексот на потрошувачките цени во шест европски земји кои нудат специјални инвестициски програми за добивање државјанство.

Податоците ги анализираат трошоците во десет категории: за храна, алкохол и тутун, облека и обувки, домување, мебел, трошоци за личен и јавен превоз, телефон, интернет и поштенски услуги, трошоци за забава и посети на културни институции и настани и храна и пијалоци цените во рестораните.

Цените на стоките и услугите за широка потрошувачка во шесте набљудувани земји, кои вклучуваат Швајцарија, Австрија, Португалија, Малта, Кипар и Грција, генерално се на ниво на просекот на Европската унија, а во повеќето од споменатите земји 10 до 30 % пониски од европскиот просек.

Исклучок е Швајцарија, каде што потрошувачките цени се дури повисоки од просекот во Европската унија во седумте наведени категории, освен кога станува збор за набавка на мебел, трошоци за личен превоз и комуникации.

Од друга страна, исхраната во ресторани е најевтина во Португалија, но цените на личниот превоз се највисоки меѓу набудуваните земји. Во Грција, цените за јавниот превоз се најниски, како и трошоците за забава на културни настани. Во Грција, сепак, телефонските, интернет и поштенските услуги се најскапи, додека тие се најевтини во Австрија.

Малта има најниски цени за изнајмување станови, комунални услуги и одржување на куќи.

Фото: Freepik