Латински изреки што се важни за бизнисот (1)

179

Латинскиот иако бил официјален јазик во некои европски земји, со текот на времето целосно исчезнал од јавниот говор.

Иако активно не се користи, сепак постојат некои изреки коишто и ден денес си наоѓаат свое место во секојдневието.

Овој пат одвојуваме некои изреки што може да послужат за бизнис цели:

Abusus abusu invocate – една грешка повлекува друга грешка со себе

Acta, non verba – дела, а не зборови

Acti labors iucundi – завршените работи се угодни

Actio est reactio – акцијата е една на противакцијата

Ad acta – работата е завршена

Ama et fac, quod vis – сакај и работи што сакаш

Bene docet, qui bene distinguit – добро учи оној кој прави разлика

Beneficia non obtruduntur – добрите дела не штетат

Bis dat, qui cito dat – двојно дава, оној кој брзо дава

Carum est, quod rarum est – скапо е тоа што е ретко

Clara pacta, boni amici – чиста сметка, долга љубов

Продолжува…

Фото: Pixabay