Македонија во јули ја посетиле 169.449 туристи

14
Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јули 2022 година изнесува 169. 449, од кои 54.0 % се домашни туристи, а 46.0 % се странски туристи.
Бројот на ноќевањата во јули 2022 година изнесува 700. 629, од кои 74.3 % се од домашните туристи, а 25.7 % од странските туристи.
Во периодот јануари – јули 2022 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 53.3 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 13.7 %, а кај странските зголемувањето е за
109.9 %.
Во периодот јануари – јули 2022 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 34.6 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 9.8 %, а кај странските зголемувањето е за
95.9 %.