МФЦ го поддржува закрепнувањето и растот во производствениот сектор во Западен Балкан

12

Меѓународната финансиска корпорација (МФЦ), која е членка на Групацијата на Светската Банка започнува со спроведување на дигитална платформа која ќе ја зголеми поврзаноста помеѓу фирмите од Западен Балкан и регионалните и глобалните синџири на вредност. Ова претставува дел од напорите за создавање на работни места и поддршка на економското закрепнување на регионот од пандемијата Ковид-19.

Спроведена заедно со Швајцарскиот секретаријат за економски работи, иницијативата е дел од советодавната програма на ИФЦ во Србија, Косово и Северна Македонија која се очекува да овозможи финансирање од 45 милиони американски долари за производствените фирми. Тука исто така се вклучени и пет милиони американски долари во странски директни инвестиции и поддршка за зголемување на бројот на работни места со повисока додадена вредност. Ковид-19 изврши притисок на производителите ширум Западен Балкан, а програмата е осмислена да создаде нови можности за фирмите и на тој начин да го забрза закрепнувањето од пандемијата.  

“Денес, производството е втор најголем сектор по бројот на вработувања во сите земји на Југоисточна Европа и има трет најголем придонес кон бруто домашниот производ. Се проценува дека лесното производство обезбедува работни места за 200.000 луѓе само во Србија и над 70% од овие вработувања се создадени од страна на малите и средните претпријатија (МСП),“ изјави Лилиана де Са Кирхкнопф, раководител на одделот на Швајцарскиот секретаријат за економски работи за развој на приватниот сектор.
Преку унапредувањето на економската интеграција на производствениот сектор на Западен Балкан како во регионот така и кај глобалните синџири на вредност, Швајцарскиот секретаријат за економски работи има за цел да придонесе за создавање на повеќе и подобри работни места за локалните работници и поголеми приходи од продажба за МСП.

Производителите од Западен Балкан се обидуваат да влезат во глобалните синџири на снабдување во изминатата деценија, но не сите имаат капацитети и вештини да се поврзат со меѓународните фирми. ИФЦ соработува со Ахилес од Обединето Кралство, глобален добавувач на изворни платформи, во насока на создавање на дигитален пазар каде производителите ќе можат да се поврзат со инвеститорите, купувачите и добавувачите. Програмата ќе се фокусира на домашните производители во најразлични сектор вклучувајќи, автомото, индустриска опрема, земјоделска опрема и лесно производство.

“Како што излегуваме од кризата со КОВИД-19, Западен Балкан има можност за привлекување на нови приватни инвестиции, создавање на работни места со одредени вештини и зголемување на приходите. Со оваа програма имаме за цел да ги поврземе малите и средните претпријатија од регионот со глобалните синџири на вредност и на тој начин да им помогнеме да бидат поконкурентни и да имаат побрз раст“, изјави Ари Наим, регионален раководител на ИФЦ за Централна и Југоисточна Европа.

ИФЦ работи во повеќе од 100 земји. Во минатата година, како што соопштија, инвестирале 22 милијарди американски долари во приватни компании и финансиски институции во земји во развој. Швајцарскиот секретаријат за економски работи, пак, е центар на компетентност во Швајцарија за сите основни прашања поврзани со економската политика.

Фото: Pixabay