Microsoft им помага на младите

31

Microsoft ја лансираше новата глобална иницијатива – Microsoft YouthSpark, која има за цел да создаде можности за 300 милиони млади луѓе во повеќе од 100 земји во светот во текот на следните 3 години. YouthSpark ќе им обезбеди на младите луѓе шанса да планираат и да го реализираат својот целосен потенцијал со обезбедување на можности за образование, вработување и претприемништво.
Во рамките на иницијативата, технолошката компанија ќе помогне финансиски невладини организации кои работат за да им помогнат на младите.

Microsoft YouthSpark Hub, се онлајн место каде што луѓето можат да истражуваат и имаат пристап до сите младински услуги, програми и ресурси обезбедени од Microsoft и неговите партнери непрофитна;
-Microsoft Innovate for Good, глобална онлајн заедница, која дава можност на младите луѓе да соработуваат, да се инспирираат и поддржуваат меѓусебно, користејќи технологија за да се постигне позитивна промена во нивните заедници.
Microsoft YouthSpark обединува и бројни глобални програми кои им обезбедуваат на младите луѓе пристап до технологија и подобро образование.
Иницијативата е одговор на растечките економски и социјални предизвици со кои се соочува денешната младина. Според извештај на Меѓународната младинска фондација близу 75 милиони млади луѓе во светот биле невработени во 2011. Со зголемувањето на бројот на младите луѓе во целиот свет (1,2 милијарди), разликата помеѓу оние кои имаат пристап и вештини за да бидат успешни, и оние кои немаат, се продлабочува. Тоа се потврдува и од податоците на Меѓународната организација на трудот, кои покажуваат дека актуелниот светски коефициент на невработеност меѓу младите е 12,7%, што е два пати повеќе од коефициентот меѓу возрасните и се очекува да се зголеми до 12,9% до 2017.