Над 2.200 угостители ќе добијат околу пет милиони евра помош

9

На денешната седница, усвоена е одлуката со која е овозможена поддршка за вкупно 2.204 компании од угостителската дејност, коишто со одлука на Влада, беа затворени во периодот од шести до 27-ми април или вкупно 21 ден.

Компаниите од угостителската дејност со приоритетни шифри на дејност според Националната класификација на дејности, 56.10, 56.29, 56.30, имаа можност да се пријават на отворениот повик за финансиска поддршка, при што од вкупно 2.406 пристигнати апликации, 2.204 се целосни, додека 202 апликанти, не се со соодветна шифра на дејност или имаа регистрирано подружници под една од споменатите шифри.

Вкупниот промет којшто го имаат остварено компаниите со овие гореспоменатите шифри, во 2019 година изнесуваше 11,83 милијарди денари, додека во 2020 година прометот изнесуваше 8,5 милијарди денари.

Вкупната поддршка на сите компании, врз основа на просечниот месечен приход за 2019 и 2020 година, на кој се аплицира износ од 30% помножен со бројот на денови во кои овие компании беа затворени во април оваа година, изнесува 183.891.911 денари или околу три милиони евра. Дополнително, секоја од компаниите добива и поддршка по 15.200 денари за секој вработен според ефективните работни часови. Од апликациите е утврдено дека станува збор за 11.236 вработени, односно по овој основ компаниите ќе бидат поддржани со 170.784.920 денари или околу 2,78 милиони евра.

Вкупната финансиска поддршка за сите 2.204 компании кои ги исполниле условите на јавниот повик е во износ од 354.656.831 денари или 5,77 милиони евра.

Фото: Freepik