Невработеноста во еврозоната и ЕУ опаѓа

15

Стапката на невработеност за ЕУ ​​и еврозоната во јули благо опадна, покажуваат податоците на европската статистичка служба Еуростат.

Нивото на индикаторот за еврозоната се намали за 0,2 процентни поени во јули во однос на јуни и за 0,8 процентни поени на годишна основа до 7,6%. За ЕУ, месечниот пад е исто така 0,2 процентни поени, а годишниот е за 0,7 процентни поени, на 6,9%, според европската статистика.

Вкупно 14,613 милиони луѓе во ЕУ беа без работа во јули. Од нив, 12,334 милиони се од еврозоната. Во споредба со јуни, бројот на невработени во ЕУ е намален за 430.000 луѓе, а во еврозоната за 350.000 луѓе.

На годишна основа, намалувањето на бројот на невработени во ЕУ изнесува 1,521 милион луѓе, а во еврозоната за 1,336 милиони луѓе.

Во јули, вкупно 2,854 милиони млади луѓе на возраст под 25 години беа невработени во ЕУ, од кои 2,339 милиони беа во еврозоната. Нивото на невработеност кај младите во ЕУ достигна 16,2%, а во еврозоната – 16,5%, наспроти 16,9% и 17,2% во јуни 2021-ва година, соодветно.

Невработеноста кај жените во ЕУ се намали на 7,3% во јули од 7,5% во јуни, покажуваат податоците. Невработеноста кај мажите беше 6,5% во јули, што опадна од 6,7% во јуни.

За еврозоната, невработеноста кај жените се намали на 8,1% од 8,3% и кај мажите на 7,1% од 7,3% во јули во споредба со јуни.

Во јули 2021-ва година, земјите со најголема невработеност во ЕУ беа Грција (14,6%) и Шпанија (14,3%).

И двете земји водат по невработеноста кај младите – 37,6% и 35,1%, соодветно.