Од денеска поевтино парно за 4,69%

2

Пониска цена за 4,69% за парно греење од денеска ќе плаќаат домаќинствата  приклучени на системот на компанијата Балкан енерџи, а останатите нејзини потрошувачи за 16,60%.

За потрошувачите кои го користат дистрибутивниот систем на ЕЛЕМ енергетика намалувањето на цената на топлинската енергија е линеарно и изнесува 4,09%. Домаќинствата, пак, корисници на дистрибутивната мрежа Скопје Север, ќе плаќаат парно со пониска цена за 0,48%, а тие од категоријата останати за 5,2%.

Според Регулаторната комисија за енергетика, намалувањето на цената на парното се должи на  поволната состојба од минатата година со намалените трошоци за производство на топлинска енергија, претежно заради проектираната цена на природниот гас и потрошената количина.

Најголем дел од потрошувачите во Скопје ги опслужува Балкан енерџи.  Цената на парното за корисниците на оваа компанија заедно со претходните две намалувања за една година кај домаќинствата е пониска за 21%, а за категоријата останати корисници за 34%.