Почетна Сервисни

Сервисни

Индикаторот на доверба во трговијата на мало во второто тримесечје од 2019 година е за 0,2 процентни поени понизок во однос на претходното тримесечје, а e зголемен за 0,4 процентни поени во однос на истото тримесечје од 2018 година.
Алгоритам што користи сензорски податоци за да препознае човечки активности и да детектира паѓање обезбеди прво место за тимот на ФЕИТ на меѓународниот натпревар Challenge UP:  Multimodal Fall Detection.
Покрај засилените контроли во туристичките центри, АХВ спроведува зајакнати контроли и во малопродажните објекти во сите населени места, како и во местата каде се одржуваат манифестации на отворено и каде се подготвува и послужува храна.
Реализираните приходи во државниот буџет во 2018 година се за 8,8 милијарди денари повисоки во однос на претходната 2017 година или за 5% повисоки, додека буџетскиот дефицит е помал од проектираниот и изнесува 1,8% од БДП.
Според оценката на раководителите на деловните субјекти од областа на градежништвото, индикаторот на доверба во второто тримесечје од 2019 година е повисок за 0,2 процентни поени во однос на првото тримесечје од 2019 година.
Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јуни 2019 година изнесува 69,9% од нормалното искористување.
Дводневното конференциско издание беше посветено на пазарот на трудот и демографските предизвици, иднината на работната сила и политиките коишто се потребни за одржлив економски раст и достигнување на нивоата на доход во развиените земји од Западна Европа.
Во првиот јавен повик беа пристигнати 3.472 барања од граѓаните за субвенционирање на купувањето велосипед, додека со вториот пристигнаа над 670 барања.
Цените во земјоделството во јуни 2019 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 0.8 %, а кај аутпутот е на исто ниво.
Преку 12 милијарди денари или 196 милиони евра се инјектирани во стопанството во првата половина од годинава, преку поврат на ДДВ кон фирмите.
Фонд за иновации и технолошки развој (ФИТР) и Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) потпишаа Меморандум за соработка којшто ќе опфати покренување на заеднички проекти и студии од областите на претприемништвото, иновациите, истражувањето и технолошкиот развој. “МАНУ активно ќе се вклучи во изработка на стратешката програма за поттикнување на креативното...
Бројот на туристи во мај оваа година, во однос на истиот период лани, е намален за 4,8%, а бројот на ноќевања е намален за 2,8%.
Прометот во индустријата во мај оваа година, во однос на истиот период лани, е зголемен за 11,7%.
Продажните цени на производителите на индустриски производи, во мај оваа година, се пониски за 0,2% на месечно ниво, а се повисоки за 1,8% на годишно ниво.
Стапката на раст на економската активност од 4,1% во првиот квартал од оваа година, којашто е блиска до проектираната, соодветствуваат со очекувањата за солиден економски раст оваа година.
Вкупната вредност на овие проекти изнесува 16,9 милиони евра, од кои 12,7 милиони евра се грант - неповратни средства од Европската унија, додека 4,2 милиони евра се обезбедени од Буџетот.
Според уделот во патничкиот сообраќај, од јануари до јуни 2019 година, Истанбул (и двата аеродроми - Истанбул и Сабиха Гокчен) е најфрекфентната  дестинација на Меѓународниот Аеродром Скопје со 10,1% пазарен удел, по што следуваат Цирих (6,9%), Базел (5,4%), Виена (5,4%), Малме (4,3%), Братислава (3,4%).
Изречени се вкупно 636 инспекциски мерки, донесени се 462 решенија, 149 едукации, а изречени се и две парични казни.
Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на 33-тата седница издаде една дозвола за работење на инвестициски советник.
Трошоците на живот во јуни оваа година, во однос на претходниот месец, се намалени за 0,1%, додека кај цените на мало има пад од 0,7%.
Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 3.983.177.000 денари, што е за 12,9% повеќе во однос на истиот месец од претходната година.
Ова е дел од повеќемесечната иницијатива на ФИТР за развивање на стратешка програма за поттикнување на креативното размислување, иновативноста и претприемништвото кај младите – Фонд за млади умови.
Цените на угостителските услуги во јуни, во споредба со мај оваа година, се зголемени за 0,2%.
Ќе се мапираат образовни институции - училишта, универзитети, библиотеки, истражувачките центри..., здравствени установи, министерства, судови, финансиски установи, локални самоуправи и други државни органи и тела.