Отворени денови со Катастарот во скопските општини

4

Агенцијата за катастар на недвижности од денеска започнува со акцијата Отворени денови со Катастарот во општините на Град Скопје.

Досега граѓаните доаѓаа во Центарот за катастар на недвижности – Скопје, а во наредниов период тоа ќе можат да го направат во нивните општини.

Средбите со граѓаните ќе започнат од девет часот, а ќе завршат во 17 часот.