Популарноста на е-возилата останува ниска во посиромашните земји од ЕУ

29

Земјите -членки на ЕУ, каде што уделот на електрични возила е под 3%, имаат бруто домашен производ (БДП) по глава на жител помал од 17.000 евра, според Асоцијацијата на европски производители на автомобили (ACEA).

Иако во статистиката на ACEA за 2020 година учеството на електрични возила во продажбата на нови возила во блокот достигнува 10,5%, десет земји -членки известуваат за учество помало од 3%.

Во исто време, електричните автомобили учествуваат со над 15% од вкупната продажба на возила во богатите земји со просечен БДП од над 46.000 евра.

73% од целата продажба на електрични автомобили во ЕУ се регистрирани во само четири западноевропски земји, кои имаат некои од највисоките вредности на БДП, според ACEA.

Кипар е земјата со најниско учество на електрични возила во статистиката на ACEA – само 0,5% од продажбата на нови автомобили, со БДП по глава на жител од 23.580 евра. Литванија е втора со 1,1 отсто учество на електрични возила и 17.460 евра од БДП по глава на жител.

По неа следи Естонија, каде електричните автомобили учествуваат со само 1,8% од вкупната продажба, додека БДП достигнува 20.440 евра.

Хрватска е четврта со удел од 1,9 проценти и БДП од 12.130 евра. Полска е петта со удел од 1,9 проценти и 13,600 евра од БДП по глава на жител.

На другиот пол, земјата со најголем удел на електрични автомобили во ЕУ е Шведска, каде што БДП по глава на жител е 45.610 евра. Скандинавската земја ја следи Холандија со удел од 25 проценти и БДП од 45.790 евра.

Финска е трета со 18,1% и 42.940 евра. Данска е четврта со 16,4% и 53.470 евра. Германија, најголемиот пазар за автомобили во ЕУ, е петта со 13,5% и 40.070 евра.