Повисоки цени на индустриските производи на домашен пазар во март

1

Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2021 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки за 1,9% на месечно и за 5,1 % на годишно ниво.

Во март 2021, во споредба со февруари 2021 година, продажните цени на производителите на индустриски производи се повисоки во групите Трајни производи за широка потрошувачка за 2,1%, Интермедијарни производи, освен енергија за 2,6%, Нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,3% и Капитални производи за 0,7%.

Во март 2021, во споредба со март 2020 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки во групите Енергија за 14,6%, Трајни производи за широка потрошувачка за 3,3%, Интермедијарни производи, освен енергија за 5,4%, Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,8% и Капитални производи 0,3%.

Фото: Pexels